A A A

Řezy stromů

Řezy zakládací

Založení koruny stromu Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstovaná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromů.

Výchovný řez

Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.

Řezy udržovací

Zdravotní řez

V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní řez

Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromů. je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

Prosvětlovací řez

Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou. Přerostlé a staré stromy uvítají průklest, nebo zmlazení. Jedná se o rozsáhlejší řez, který obnoví vzhled i plodnost dřevin. Kácení, průklest a zmlazování provádíme nejen v podmínkách, které můžeme nazvat optimální, ale i v podmínkách obtížných, těžko dostupných – zejména se jedná o stromy rostlé v uzavřených dvorech, stromy, které mají korunu rozloženou nad domy, skleníky či dalšími stavbami. Tyto práce provádíme za použití vysokozdvižných plošin nebo tzv. stromolezeckým způsobem.