A A A

Projekty zahrad

Obsah návrhu (dodáme na DVD)

1. Textová část: popis stávajícího stavu s fotodokumentací, popis návrhu
2. Studie: obsahuje variantní návrh řešení prostoru
3. Grafické přílohy: Celkové materiálové řešení (klikací mapa), osazovací plán (klikací mapa, výkres v pdf), vytyčovací výkres, zavlažování (klikací mapa, pdf) atd. viz.galerie

4. Výkaz výměr: seznam výměr, použitého materiálu a rostlin
5. Rozpočet: cenová nabídka
6. Realizace: popis realizace
7. Údržba: základní popis údržby