A A A

Dendrologický průzkum

Dendrologické průzkumy jsou požadovány při revitalizacích parků či zahrad, v případě zaznamenání stávajícího stavu pro památkovou péči, při stavebních pracech, kácení apod. Dendrologický průzkum obsahuje situační řešení, případně i detaily složitějších uskupení vzrostlé zeleně. Jsou zde označeny jednotlivé prvky zeleně podle daných pravidel. V průvodní zprávě jsou tyto prvky popsány. Je vyhodnocena kvalita sadovnickými hodnotami, je možné i nacenění. Z průzkumu je patrna kvalita, stav i cena zeleně.